اگه میخواید در محل کار جدیدتون با همکار و رئیس تون بدون استرس صحبت کنین این ۳۵ جمله ساده انگلیسی برای شغل جدید ، خیلی میتونه مفید باشه.