اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون های بین الملل TOEFL, GRE General, GRE Subject, IELTS, Life Skills, UKVI در ایران تا سال ۱۳۹۹.