در اینجا قراره لیست همه وسایل آشپزخانه به انگلیسی رو یاد بگیریم تا بتونیم به راحتی هر وقت خواستیم از اونها استفاده بکنیم.