ویدیوهای آموزشی

ویدیوهای آموزشی

← آزمون های زبان انگلیسی

TOEFL - تافل آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد.
آزمون TOEFL iBT در مقیاس ۰ تا ۱۲۰ نمره دهی می‌شود.
هر یک از چهار بخش (خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن) نمره ای از ۰ تا ۳۰ کسب می‌کند.
بخش‌های خواندن و گوش دادن ابتدا تست می‌شوند و پس از آن ده دقیقه استراحت انجام می‌شود. سپس بخش‌های صحبت کردن و نوشتن پس از استراحت تکمیل می‌شوند.
حداکثر ۲۰۳ دقیقه برای تکمیل مراحل آزمون مجاز است.
در ابتدا به هر سؤال گفتاری نمره ۰ تا ۴ داده می‌شود، و در ابتدا به هر سؤال نوشتن نمره خام ۰ تا ۵ داده می‌شود. این نمرات به نمرات مقیاس ۰ تا ۳۰ تبدیل می‌شوند.
با توجه به نیازمندی زبان آموزان TOEFL - تافل به  4 مهارت اصلی مثل reading ،speaking، writing ، listening در آزمون تافل به این بخش ها تقسیم کرده ایم. که در هر بخش به کارها و مطالعات و نمونه آزمون‌های مربوط به اون بخش اختصاص داده شده است.