در این مقاله به عبارات had better و it’s time اشاره می کنیم که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. بهتر است کاری را انجام بدهم = پیشنهاد میشه که این کار رو انجام بدی. اگر انجام ندم، مشکل یا خطری پیش خواهد آمد.