ثریا شعبانی فر

(امتیاز: 4.20 از 5)
صرفاً مکالمه (Chat Talk) مکالمه بزرگسالان (Talk) مکالمه نوجوانان (Teen Talk) مکالمه کار و تجارت (Market Talk) مکالمه کودکان (Kid Talk)

3 جلسه در هفته (زوج)

درباره استاد

سلام. ثریا شعبانی فر هستم.

اشنایی بیشتر با استاد

کارشناسی ارشد آموزش زبان
تدریس دوره های مکالمه در مقاطع مختلف به تمامی رده های سنی