توی این مقاله قراره بدونیم چطوری با کتاب داستان انگلیسی یاد بگیریم؟ و مزایا و روش های یادگیری زبان با خوندن کتاب داستان رو یاد میگیریم