در مطلب آموزش ویدیویی گرامر: used to و would با کاربرد صحیح این دو در قالب یک ویدیوی ۶ دقیقه ای آشنا میشوید و چند سوال مرتبط پاسخ میدهید.