با یادگیری این ۵۰ اصطلاح عامیانه و روزمره در مکالمات زبان انگلیسی دانش زبان خودت رو به زبان یه انگلیسی زبان بومی نزدیکتر کن و مثل اون ها انگلیسی حرف بزن!