مکالمه انگلیسی در محل کار: تحسین کردن

کسب و کار

زبان انگلیسی برای تجارت

آموزش زبان انگلیسی برای تجارت

همه زبان آموزها از اومدن به کلاس زبان هدف خاصی رو دنبال می‌کنن اما این در
مورد تجارت خیلی بیشتر صدق می‌کنه!
در دنیای کسب و کار موقعیت‌های زیادی برای معلمین زبان انگلیسی وجود داره به شرط اینکه تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشید.

0
بیشتر بخوانید