مقاله صفت و حرف اضافه در انگلیسی قصد دارد در مورد صفات (Adjectives) پرکاربرد و حروف اضافه ای (Prepositions) که با اون‌ها هم‌نشین هستند صحبت کند.