بهترین سن برای یادگیری زبان سن کودکی است در این مقاله کاربردی ترین جملات ساده انگلیسی برای کودکان رو براتون جمع آوری کردیم