دوست داری روز پدر رو به زبان انگلیسی به پدرت تبریک بگی؟ اینجا براتون کلی جمله های زیبا برای تبریک روز پدر به انگلیسی براتون گذاشتیم.