این سوال پیش میاد که از بین این همه گزینه کدومش به درد من میخوره؟ اول از همه اینو بدون که صرفا کلاس رفتن باعث تقویت زبانت نمیشه بلکه باید خودت هم تلاش کنی و منتظر معجزه نباشی.