مکالمه انگلیسی در محل کار برنامه‌ایه که مخصوص گفتگوهای بین چند کارمند در شرکت Tip Top Trading هست. هر قسمت این برنامه بهت کلی کلمه و عبارت و اصطلاحات مفید و رایج که ممکنه در محل کار بین افراد رد و بدل آموزش میده. در اپیزود مکالمه انگلیسی در محل کار: انبار قراره اصطلاحاتی رو یاد بگیری که در محل کار اگه نیازبه شفاف‌سازی از طرف خودت یا دیگران داشتی، ازشون استفاده کنی.