زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

اصطلاحات (Idioms) گروهی از واژگان هستند که در کنار یکدیگر معنایی جدا از معنی تک­ تک آن واژگان دارند. در ادامه به تعدادی از پرکاربردترین آن ها می پردازیم. معنی برخی از آن ها را می توان به راحتی حدس زد، اما بعضی دیگر نیازمند مطالعه ی معنی و دانستن آن است.

کاربرد اصطلاحات انگلیسی بیشتر در کجاست؟

همانند زبان فارسی و هر زبان دیگری، این اصطلاحات در مکالمات روزمره و حتی مکالمات رسمی کاربرد دارند. یادگیری معنا و کاربرد آنها به ارتباط و روابط بهتر کمک خواهد کرد. البته یادگیری اصطلاحات در فرایند یادگیری زبان هم نتیجه مثبت داشته و خواندن مقالات، دیدن فیلم و شنیدن موسیقی انگلیسی را راحت تر خواهد کرد.

اساتید با تجربه ما، این اصطلاحات کاربردی و جالب را همراه با تفسیر جمع آوری کرده اند. تعدادی از اصطلاحات جالب و کاربردی در ادامه این مطلب آمده اند.

A piece of cake مثل آب خوردن

ساده ترین کاری را که می توانید انجام دهید چیست؟ البته که خوابیدن. ولی دومین کار آسان چیست؟ خوردن. همان طور که در فارسی از اصطلاح “مثل آب خوردن” استفاده می کنیم، در انگلیسی هم از اصطلاح “ It’s a piece of cake” برای بیان این منظور استفاده می کنیم.

رایج ترین اصطلاحات انگلیسی

Go bananas از کوره در رفتن

این اصطلاح به معنی عصبی شدن و از کوره در رفتن می باشد. چرا؟ شاید به این دلیل که میمون ها هم موجودات عصبی و خشنی هستند و زود از کوره در می روند!

Give me a hand کمک کردن

این اصطلاح به معنی کمک کردن و یاری رساندن به کسی می باشد. بیشتر در قالب کمک فیزیکی به کار می رود اما محدود به این کاربرد نمی باشد.

Out of the blue یکهویی، بی مقدمه

این که ریشه ی این اصطلاح چیست و از کجا پیدایش شده معلوم نیست! البته معنی آن هم با پیدایشش چندان تفاوت ندارد! همان معنا یکهویی و بی مقدمه را می دهد.

حتما این پست را بخوانید   بررسی برترین کتاب های یادگیری زبان انگلیسی

Once in a blue moon به ندرت

اگر بخواهید فکرش را بکنید چنین عبارتی شاید به معنی “هیچ وقت” باشد، چون ماه که هیچ وقت آبی نمی شود، اما در حقیقت معنی این اصطلاح “به ندرت” می باشد.

اصطلاحات انگلیسی

It rings a bell به نظر آشنا میاد، کسی را به یاد چیزی انداختن

این اصطلاح شاید به این دلیل در زبان انگلیسی رایج شده باشد که سالیان پیش روانشناس رفتارگرای روسی سعی در آموزش دادن و شرطی کردن حیوانات داشت و از این روش برای رسیدن به هدفش استفاده می کرد. به هر حال الان این اصطلاح به زبان انگلیسی اضافه شده و به کار می رود.

The grass is always greener on the other side مرغ همسایه غازه

همیشه آدم ها به دنبال چیزهای بهتر هستند و همیشه هم داشته های اطرافیان بهتر از داشته های خود ماست. در فرهنگ انگلیسی از “چمن باغ همسایه سبزتره” ولی خب در فرهنگ خود ما از عبارت “مرغ همسایه غازه” برای بیان این منظور بهره می بریم.


البته که اصطلاحات بسیار گسترده تر هستند اما برای راحتی زبان آموزان آنها را در چند بخش آورده ایم تا همراه با تیم ۲۴talk به آرامی آنها را یاد گرفته و به کار ببرید.